en | bg

Еко графити

  • При изработката на еко графитите не се използват бои и химични вещества! Посредством новият опростен и ефективен метод се използва само и единствено вода под налягане. По този начин нашите графити са екологични, чисти и не замърсяват околната среда!
  • Тяхното местоположение ги прави идеални за масова реклама, буквално на пътя на хората: тротоари, алеи в парковете, площади и места, на които биха били забелязани.
  • Еко графитите са начин да ви забележат, да бъдете различни, да повлияете на хората и фирмите върху отношението им към околната среда!